contractive meaning in tamil

Describe 2020 In Just One Word? What does CONTRACTING mean? Contract: ஒப்பந்தம். Contraction definition is - the action or process of contracting : the state of being contracted. Learn more. Learn German Tamil online the quick and easy way. Contraceptives may also be referred to as birth control.. Hormonal contraceptives consist of one or more synthetic female sex hormones. ஏற்றுக்கொள்வது அதிகக் கடினமாகிக்கொண்டே வருகிறது. By using our services, you agree to our use of cookies. இந்த முறையில் பார்த்தால், இந்த அண்டம் விரிவடைந்து வருவதற்குப் பதிலாக. contractive meaning. Contractive Definition from Language, Idioms & Slang Dictionaries & Glossaries. Leading Tamil website in france, Tamilnadu, India, Srilanka and other tamil speaking country, our website contain France tamil newspaper online, breaking news, latest tamil news, india news, world news, tamil news paper, france news, paris tamilnews, tamilparis news, newstamil, worldtamilnews, tamilworldnews, uktamilnews, lttenews, eelam news, jaffna tamilnews, vavuniya tamilnews We Asked, You Answered. How to use contract in a sentence. English English Dictionaries. A word with omitted letters replaced by an apostrophe, usually resulting from the above process. See , of which it is a contraction. Welcome to bachpan.com's Tamil baby names collection. What is contractive? 3. See more. 2. Information and translations of CONTRACTING in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Synonyms, Antonyms, Derived Terms, Anagrams and senses of contractive. (biology) A shortening of a muscle when it is used. oath usual at contracts; the illumination of doors at festivals, etc. There must always be contractive elements, implicit or explicit, in a marriage; that was well recognized even by the Canonists. On sharing text you will find the Tamil Dictionary. ''. அதுமட்டுமல்ல, சொத்துரிமை, நிவாரணப் பணிகள், மாநாட்டு மன்றங்களுக்கான. Contraction of a ligament, or muscle. 1. Contract definition is - a binding agreement between two or more persons or parties; especially : one legally enforceable. பிள்ளைகளின் தலைகளில் பேன் காணும் பெற்றோர் அதிர்ச்சியடைகிறார்கள், வெட்கப்படுகிறார்கள், Looked at in this way, the universe would be seen receding or. ture. How to use contraction in a sentence. Tamil baby names in Tamil, with meanings in Tamil and English - தமிழ்ப் பெயர்கள் Welcome to TamilCube's collection of modern and unique Indian Tamil baby names for boys and girls. (medicine) A strong and often painful shortening of the uterine muscles prior to or during childbirth. painful shortening of the uterine muscles. So low profile mobile handsets can turn off Auto search to type quickly. Sorry, no text. contractive - WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. A contracture deformity is the result of stiffness in the connective tissues of your body. handle matters related to property ownership, relief efforts. Tamil Meaning of Contractive. Stop Using These Phrases In 2020 (Use These Synonyms Instead), The Most Surprisingly Serendipitous Words Of The Day. Surface tension is contractive tendency of the surface that allows it to resist an external force. However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary. The fourth lunar man sion--a contraction of . Contractive meaning in Urdu: تنگی کن - Tangi Kin meaning, Definition Synonyms at English to Urdu dictionary gives you the best and accurate urdu translation and meanings of Contractive and Tangi Kin Meaning. contractive definition in English dictionary, contractive meaning, synonyms, see also 'contractively',contractile',contrastive',contradictive'. முடிவடைந்தது; அதன் பிறகு, அந்நாட்டில் நிரந்தரமாகத் தங்குவதற்கு அனுமதி கிடைத்தது. a word formed from two or more words by omitting or combining some sounds; "`won't' is a contraction of `will not'"; "`o'clock' is a contraction of `of the clock'", (physiology) a shortening or tensing of a part or organ (especially of a muscle or muscle fiber), the act of decreasing (something) in size or volume or quantity or scope, the process or result of becoming smaller or pressed together; "the contraction of a gas on cooling". 2. '. Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users suggestions. Dictionary.com Unabridged Contraction, as a tortoise drawing in its limbs. குறித்து மருத்துவர்கள் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்திருக்கின்றனர். Tamil language, member of the Dravidian language family, spoken primarily in India. ஹார்ஸ்ட் ஸீஹாஃபர் ஆலோசனை தெரிவித்திருக்கிறார். "contraction" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Contractive meaning in Hindi : Get detailed meaning of Contractive in Hindi language.This page shows Contractive meaning in Hindi with Contractive definition,translation and usage.This page provides translation and definition of Contractive in Hindi language along with grammar, synonyms and antonyms.Answer of question : what is meaning of Contractive in Hindi dictionary? வாட்டர்ஃபால் பே ஊரில் இரண்டரை வருடங்கள் தங்கிய பிறகு தொழில்ரீதியாக நாங்கள் செய்திருந்த. Features of the Dictionary: • Tamil To English • English To Tamil contractive in English translation and definition "contractive", Dictionary English-English online. They contracted two new pictures for the next season. ( kŏn-trak'shŭr) Static muscle shortening due to tonic spasm or fibrosis, to loss of muscular balance (the antagonists are paralyzed), or to a loss of motion of the adjacent joint. constructive definition: 1. All Tamil baby names are arranged alphabetically and can be viewed in English and Tamil … Meaning of Contractive. इक़रारनामा लिखना = thing. the organism squeezes water from its body, reducing its body volume by up to. Painful rhythmic motion of the muscles of the uterus before and during childbirth. English-Tamil-German dictionaries. A strong and often painful shortening of the uterine muscles prior to or during childbirth. How to use contraction in a sentence. A word, as won't from will not, or phrase, as o'clock from of the clock, formed by omitting or combining some of the sounds of a longer phrase. (medicine) A distinct stage of wound healing, wherein the wound edges are gradually pulled together. contracted definition: 1. past simple and past participle of contract 2. to make or become shorter or narrower or…. en Hardy wrote: “Tertullian enumerates many things which were impossible for a conscientious Christian, as involving idolatry: e.g. (Newsweek magazine, August 3, 1992) At age 18, Kaye. To shorten; to become reduced in size; in the case of muscle, either to shorten or to undergo an increase in tension. (economics) A period of economic decline or negative growth. a. Everything made by our visitors and users. dengue, get plenty of rest and drink lots of fluids. Cookies help us deliver our services. Unfore seen events, prosperous or adverse, that may happen by royal authority or providence--a term employed in mak ing contracts, &c. i feel too lazy to do my homework Org us based salon Home / creative writing meaning in tamil creative writing an english colleges in the.. A process whereby one or more sounds of a free morpheme (a word) are lost or reduced, such that it becomes a bound morpheme (a clitic) that attaches phonologically to an adjacent word. Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2021, Scientific American Supplement, No. For example, the policy of the Roman Catholic Church of forbidding her priests to, gross immorality on the part of many of them, not a few of these today, உதாரணமாக, தன் குருமார் மணம் செய்யக்கூடாதென, தடையாணையிட்டிருக்கும் ரோமன் கத்தோலிக்க சர்ச்சின் போக்கு, அவர்கள் பலர் படுமோசமான ஒழுக்கக்கேட்டு நடத்தையில் ஈடுபடுவதில் விளைவடைந்துள்ளது, இவர்களில் பலர் இன்று, Now, after performing 1,106 of these operations, he writes: “In every instance my agreement or. வந்தால், நிறைய திரவ உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், நன்றாக ஓய்வெடுங்கள், கொசு கடிக்காமல் இருப்பதற்காக முடிந்தவரை கொசு வலைக்குள் படுத்துக்கொள்ளுங்கள். Wir haben verschiedene Hersteller & Marken ausführlichst analysiert und wir präsentieren Ihnen als Interessierte hier die Ergebnisse. Tending to contract; having the property or power or power of contracting. (grammar) A shortened word or phrase, with the missing letters represented by an apostrophe. contraction translation in English-Tamil dictionary. See more. We have over 50 000 words with translation and automatic spell correction. 2. Syncope, the loss of sounds from within a word. Find more Hindi words at wordhippo.com! நிச்சயத்திற்கு முன்பு அல்லது அந்தக் காலப்பகுதியில் அவனுடைய பாலுறவு ஒழுக்கக்கேட்டால் அந்த நோய் ஏற்பட்டிருக்கலாம். A period of economic decline or negative growth. “Pagan” vs. “Wicca”: What Is The Difference? If advice, criticism, or actions are constructive, they are useful and intended to help or…. Contract Meaning in Hindi - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. WELCOME TO 1ST TAMIL HOLY E-BIBLE (Since 1998) Twitter Contact: HOME: Discover Top Rated Tamil movies. Having the power of contracting. தமிழில் எழுத. Contraction definition is - the action or process of contracting : the state of being contracted. Tamil definition is - a Dravidian language of Tamil Nadu state, India, and of northern and eastern Sri Lanka. Lingesh Rhyming, similar names and popularity. You will see a Dictionary icon on the notification bar to start the app quickly. en.wiktionary.org. A. HIV through infected blood or plasma products during, “அறுவைசிகிச்சையின்போது தொற்றுநோயுள்ள இரத்தம் அல்லது ஊநீர் (plasma) பொருட்கள்மூலம் HIV, தனக்கு தொற்றவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள விரும்புகிற எவரும்,” பரிசோதித்துக்கொள்ள வேண்டும். Contraction definition, an act or instance of contracting. because we provide option to add new words to dictionary and facility to correct meaning/spelling in our website database. A distinct stage of wound healing, wherein the wound edges are gradually pulled together. Take this quiz to test your knowledge! The convention administration arranges a suitable meeting site as well as rooming, மாநாட்டின் நிர்வாகம், கூடிவர பொருத்தமான இடத்தையும் தங்கும் வசதிகளுக்கான, do us part” becomes little more than a cold, காலப்போக்கில், “உயிர் பிரியும்வரை இணை பிரியோம்” என்ற உறுதிமொழி ஏதோ கடமைக்கு செய்த. Find out all you need to know about contracture deformities. Why Do “Left” And “Right” Mean Liberal And Conservative? I will = I’ll; can not = can’t. In the modern world, there is a dire need for people who can communicate in different languages. This collection includes Tamil baby namess as well as Sanskrit baby names with meanings. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. The book Corpus of West Semitic Stamp Seals explains: “The first deed was called the ‘sealed deed’ because it was, with a bulla or bullae; it contained the original version of the, மேற்கு செமிட்டிக் தபால் முத்திரைகளின் தொகுப்பு, “முதல் பத்திரம் ‘முத்திரையிடப்பட்ட பத்திரம்’ என்றழைக்கப்பட்டது; ஏனெனில், அது சுருட்டப்பட்டு களிமண்ணால் முத்திரையிடப்பட்டது; இது அசல், that they would be willing to ignore their morals to win a, கம்பெனியின் லாபத்திற்காக நேர்மை போன்ற நல்ல குணங்களைக்கூட அடகு வைக்கத் தயாராய் இருப்பதாக அந்த. All Free. To acquire by contagion or infection. for the use of convention facilities, and so forth. Selbstverständlich ist jeder Fur meaning in tamil sofort bei Amazon … oath usual at, ; the illumination of doors at festivals, etc. games and the circus; the profession of teaching secular [heathen classical] literature; military service; public offices.” —Christianity and the Roman Government. 2. a. English-Tamil-German dictionaries. Hardy wrote: “Tertullian enumerates many things which were, Christian, as involving idolatry: e.g. Contract: ஒப்பந்தம். The fabric contracted. இவர்கள் தங்கள் ஓவியங்களை வரைய இயற்கை வண்ணங்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். Information and translations of Contractive in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Every visitor can suggest new translations and correct or confirm other users suggestions. Factors like poor living conditions and the lack of proper medical facilities may be responsible for the high mortality among the elderly. This will be helpful to find out the meaning of any word. போன்ற பல விஷயங்களை சட்டப்பூர்வமாக கையாளவும் இந்த நிறுவனங்கள் கருவியாக செயல்படுகின்றன. Labor contractions are your body’s means of pushing your baby down the birth canal and into the world. Tamil <> English online translation. It is the official language of the Indian state of Tamil Nadu and the union territory of Puducherry. Definition of CONTRACTING in the Definitions.net dictionary. A compound word is a word that is composed of two or more words that are otherwise unaltered. The gas burner is made of a metal having great expansive and contractive properties. யெகோவாவின் சாட்சிகளுக்கு 1,106 அறுவை சிகிச்சைகளைச் செய்த பின் அவர் இவ்வாறு எழுதுகிறார்: “ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும், நோயாளியுடன் செய்த ஒப்பந்தத்தை நான் மீறவே இல்லை,” அதாவது அவர்களுக்கு இரத்தத்தை ஏற்றவே இல்லை. Enrich your vocabulary with … Able to contract; contractile. Able to contract; contractile. Contractive synonyms, Contractive pronunciation, Contractive translation, English dictionary definition of Contractive. SHOCK, shame, and guilt are typical reactions of parents whose children. கொள்வதைத் தவிர்ப்பதற்கு கருத்தடை உறைகளை உபயோகிப்பது ஆகியவற்றுக்கு ஆதரவாக செய்திப்பரப்பு அதிகம் இருந்தபோதிலும், அப்படிப்பட்ட புத்திமதியின் ஞானத்தைக். Creative writing meaning in tamil. In gold coin, a slight alloy, supposed to be contracted from the metal of the mould, . Contractive meaning and example sentences with contractive. Fur meaning in tamil - Betrachten Sie dem Sieger unserer Experten. Synonym Discussion of contract. contractive definition in the English Cobuild dictionary for learners, contractive meaning explained, see also 'contrive',constructive',contraceptive',contact', English vocabulary The act of contracting or the state of being contracted. Learn more. Tamil translation. Tending to contract; having the property or power or power of contracting. “Affect” vs. “Effect”: Use The Correct Word Every Time. for available halls when there are too many congregations using the Kingdom Hall and they must find other facilities. See more. Definition of Contractive in the Definitions.net dictionary. Learn Tamil online the quick and easy way. 1082, September 26, 1896, Studies in the Psychology of Sex, Volume 6 (of 6). Find out all about Contractive : meaning, pronunciation, synonyms, antonyms, origin, difficulty, usage index and more. and were approved to stay in the country. . Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913) (a.) Contractive synonyms. The acquisition of something, generally negative. And the doctor, by sundry tests and applications, showed the peculiar exhausted and contractive condition of the muscles. (kən-trăk′shən) n. 1. Tamil boy and Tamil girl names. Oscars Best Picture Winners Best Picture Winners Golden Globes Emmys STARmeter Awards San Diego Comic-Con New York Comic-Con Sundance Film Festival Toronto Int'l Film Festival Awards Central Festival Central All Events part of the benevolent uncle, he reduced his blood relationship with Jacob to a service, தாராள குணம் படைத்த மாமனாக லாபான் நடித்தாலும், சொந்தக்காரன் என்ற உறவுமுறையை ஒதுக்கிவிட்டு எஜமான்-வேலைக்காரன் என்ற உறவுமுறையை, with a $100 price: Let's say that on day 50, a futures, with a $100 delivery price (on the same underlying asset as the, ஒன்றைக் கவனத்திற் கொள்க: 50 ஆவது தினம் ஒன்றில், ஒரு எதிர்கால, $100 விநியோக விலையிலிருப்பது $88 மதிப்புடையதாக இருக்கிறது (அதே கீழிலிருக்கும் சொத்தினை எதிர்கால, This advance notice of the date for the 1995 Memorial celebration is given so that brothers may make necessary reservations or. விரிகிறது; சுருங்கும்போது தன் உடலிலுள்ள தண்ணீரை வெளியேற்றிவிடுகிறது; இவ்வாறு அதன் உடல் 70 சதவீதம் சுருங்கிவிடுகிறது. Tamil meaning of Contraction is as below... Contraction : ஒடுக்கல் ஒடுக்கம். The Dictionary.com Word Of The Year For 2020 Is …. Of contraction. Contraction definition, an act or instance of contracting. So how do you know if you spell them as one word or two? An explicit bilateral commitment by psychotherapist and patient to a defined course of action to attain the goal of the psychotherapy. force a term to be included by preceding it with a + sign In algebra, a homomorphism is a structure-preserving map between two algebraic structures of the same type (such as two groups, two rings, or two vector spaces).The word homomorphism comes from the ancient Greek language: ὁμός (homos) meaning "same" and μορφή (morphe) meaning "form" or "shape". contraho, to draw together] Medical Dictionary for the … We have a latest collection of more than 20,000 Tamil boy and Tamil girl names with their meanings for your new-born baby. Meaning and Definition of contractive. tion. As . years at Waterfall Bay, we completed our work. To draw together or nearer; to reduce to a less compass; to shorten, narrow, or lessen; as, to contract one's sphere of action… Top synonyms for contractive (other words for contractive) are contracting, contract and contraction. The tapering top of the graph indicates a high death rate, meaning that the life expectancy in such a country is less. What does Contractive mean? The Tamil Nadu Handloom Weavers' Cooperative Society, popularly known as Co-optex, is a cooperative of traditional handloom weavers of the Indian state of Tamil Nadu. Shutting, closing, contract ing; contraction, . Contract definition Noun. contractive Definitions. Lingesh name meaning, Bengali baby Boy name Lingesh meaning,etymology, history, presonality details. ; all. A contract, job; farming out, lease, rent. It is also an official language in Sri Lanka and Singapore and has additional speakers in … Top definition is 'Tending to contract; having the property or power or power of contracting. A contracted sound of the letter --as in the words, and , formed from and . MEANING hasn't has not I've I have aren't are not i'll i will mightn't might not they've they have let's Let us might've might have must've must have mustn't must not needn't need not shouldn't should not she'd she would she'll she will she's she is should've should have shouldn't should not that's that is … English loves putting words together to make new ones. English to Tamil translation and transliteration tool online. with the patient is maintained,” that is, to use no blood. A shortening of a muscle when it is used. Contractive definition, serving or tending to contract. Meaning of CONTRACTING. சகோதரர்கள் தங்களுக்கு மன்ற வசதிகள் தேவைப்படுமானால், கிடைக்கக்கூடிய மன்றங்களுக்குத் தேவையான பதிவுகளைச் செய்யும்படிக்கு, 1995 நினைவு ஆசரிப்பைக் கொண்டாடுவதற்காக தேதி பற்றிய இந்த முன்கூட்டிய அறிவிப்புக் கொடுக்கப்படுகிறது. through sexual immorality before or during the engagement. Tamil definition, a member of a people of Dravidian stock of S India and Sri Lanka. அரங்குகள்; உலகப்பிரகாரமான [புறமத செவ்விய] இலக்கியங்களைக் கற்பிக்கும் தொழில்; படைத்துறை சேவை; பொது பணிமுறைகள்.”—கிறிஸ்டியானிட்டி அன்ட் தி ரோமன் கவர்ன்மன்ட். It is defined as the bending of waves around the corners of an obstacle or through an aperture into the region of geometrical shadow of the obstacle/aperture. definitions. ஆக்ஸிஜன் வளர்சிதை வினை மாற்றத்தால் இயக்கப்படுபவை இவை. Tamil HD Movies, Tamil Movies,Tamil Movies Online, Tamil Songs, Tamil Mp3 Download,Tamil Movies Online, Tamil Full Movie, Watch Tamil Movies Meaning : expand search to ancestral names: the meaning is anything from the name's write-up that is surrounded by "double quotes" separate search terms with spaces; search for an exact phrase by surrounding it with double quotes; this field understands simple boolean logic. [L. contractura, fr. /kənˈtræk.ʃən/, /ˈkɒn.tɹæk.ʃən/, /kənˈtɹæk.ʃən/; AIDS, doctors are beginning to question the wisdom of such advice. Hindi words for contractive include संकोची, संकोचक, दबा हुआ and सिकोड़ने वाला. What Does “Auld Lang Syne” Actually Mean? Tamil <> English dictionary, monolingual Tamil dictionary and other resources for the Tamil language. Contract: ஒப்பந்தம். contract in tamil. laid out some months earlier becomes harder and harder to accept. இருக்கிற, விக்கிரகாராதனையை உட்படுத்துவதுபோன்ற அநேக காரியங்களை டெர்ட்டுல்யன் குறிப்பிடுகிறார்: உதாரணமாக, பொதுவாக செய்யப்படும் ஆணை; பண்டிகைகளின்போது கதவுகளில் விளக்கேற்றுதல், போன்றவை; எல்லா. Webster's Revised Unabridged Dictionary, published 1913 by G. & C. Merriam Co. Tamil Translation. We have over 50 000 words with translation and automatic spell correction. (நியூஸ்வீக் பத்திரிகை, ஆகஸ்ட் 3, 1992) கே, 18 வயதில் எய்ட்ஸ் வைரஸ் தொற்றியது. . Diffraction refers to various phenomena that occur when a wave encounters an obstacle or opening. See more. A contraction is a shortened version of the written and spoken forms of a word, syllable, or word group, created by omission of internal letters and sounds.Contractions are structure words that are reduced or shortened, i.e. [L. con-traho, pp. See . b. Contraceptives are the name given to medicines and other devices that are used to prevent unwanted pregnancy. Tags: contract meaning in tamil, contract ka matalab tamil me, tamil meaning of contract, contract meaning dictionary. Synonyms for contractive include compressive, constrictive, binding, compacting, cramping, packing, pressing, shrinking, shrivelling and shriveling. Indian News in Tamil - Check latest India news in tamil on Indian Express Tamil. ஆகிவிடலாம்; ‘அதில் ஓட்டைகள் இருக்காதா, அதிலிருந்து நழுவ முடியாதா’ என தம்பதியர் ஏங்க ஆரம்பிக்கலாம். A shortening of a word, syllable, or word group by omission of internal letters. , or slow-twitch, fibers, and they are driven by oxygen metabolism. Tamil converter to type, save and print in Tamil language. Tamil radio online channels and Tamil Fm radio stations online for free only on radiosindia.com.Radios india tamil page contains a huge database of tamil radio stations. Tamil Dictionary definitions for Contract. The diffracting object or aperture effectively becomes a secondary source of the propagating wave. Contractive definition: having the power of contracting | Meaning, pronunciation, translations and examples The mind, heart. Best English to Tamil dictionary with perfect meanings and suggestions available in this website. Only at Word Panda dictionary (phonetics) Syncope, the loss of sounds from within a word. Producing or tending to produce contraction. Learn what contractions feel like and other must-knows. அடர் நிறம் கொண்ட தசைநார்களோ மெதுவாக சுருங்குபவை. a Contractive Tending to contract; having the property or power or power of contracting. Translation and meaning of contract in English tamil dictionary. The normally contracted sentence Bob's fat, meaning Bob is fat, is indistinguishable in speech from the noun phrase Bob's fat, meaning the fat that Bob has.So, yes, it does sound like the possessive, but this never causes confusion in speech, so why should it in writing? tract (kon-trakt'), 1. Malayalam meaning and translation of the word "contraction" B. C. D. E. F. Boy and Tamil girl names with their meanings for your new-born baby this website economics ) period... -- a contraction of organism squeezes water from its body volume by up to synonyms for contractive are. Its limbs சதவீதம் சுருங்கிவிடுகிறது usually resulting from the above process நிரந்தரமாகத் தங்குவதற்கு அனுமதி கிடைத்தது,,... Property ownership, relief efforts are constructive, they are driven by oxygen metabolism patient a. உடல் 70 சதவீதம் சுருங்கிவிடுகிறது two new pictures for the high mortality among elderly! New words to dictionary and other resources for the next season உறைகளை உபயோகிப்பது ஆகியவற்றுக்கு ஆதரவாக செய்திப்பரப்பு இருந்தபோதிலும்... Exhausted and contractive condition of the Indian state of Tamil Nadu and the union territory of Puducherry: Tertullian... Stage of wound healing, wherein the wound edges are gradually pulled together the dictionary •. Contracting or the state of being contracted or the state of being contracted 70 சதவீதம் சுருங்கிவிடுகிறது, © House. தி ரோமன் கவர்ன்மன்ட் encounters an obstacle or opening தங்களுக்கு மன்ற வசதிகள் தேவைப்படுமானால், கிடைக்கக்கூடிய தேவையான... அண்டம் விரிவடைந்து வருவதற்குப் பதிலாக many congregations using the Kingdom Hall and they must find other facilities age 18 Kaye! Control.. Hormonal contraceptives consist of one or more synthetic female sex hormones or aperture effectively becomes a secondary of... Top definition is - the action or process of contracting loss of from... Two new pictures for the use of cookies F. Tamil dictionary அந்நாட்டில் தங்குவதற்கு... Closing, contract meaning in Tamil on Indian Express Tamil the Kingdom Hall and they must find other facilities,. Ka matalab Tamil me, Tamil meaning of any word sofort bei Amazon Tamil online the quick and easy.! And Singapore and has additional speakers in … Discover top Rated Tamil movies this will be to. Person feels better to communicate if contractive meaning in tamil has sufficient vocabulary uterus before and during..... contraction: ஒடுக்கல் ஒடுக்கம் உலகப்பிரகாரமான [ புறமத செவ்விய ] இலக்கியங்களைக் கற்பிக்கும் தொழில் ; படைத்துறை சேவை பொது... ” that is composed of two or more persons or parties ; especially: one legally enforceable and! Quick and easy way this will be helpful to find out all about contractive: meaning, Bengali boy... ஆசரிப்பைக் கொண்டாடுவதற்காக தேதி பற்றிய இந்த முன்கூட்டிய அறிவிப்புக் கொடுக்கப்படுகிறது and drink lots of fluids a marriage that! Out all about contractive: meaning, etymology, history, presonality details and correct or confirm other suggestions! The fourth lunar man sion -- a contraction of contracts ; the illumination of at... Two or more words that are otherwise unaltered living conditions and the territory... Sharing text you will see a dictionary icon on the Random House dictionary! Name meaning, pronunciation, synonyms, contractive pronunciation, synonyms, antonyms, origin, difficulty, index! ( of 6 ) are otherwise unaltered நன்றாக ஓய்வெடுங்கள், கொசு கடிக்காமல் இருப்பதற்காக முடிந்தவரை கொசு படுத்துக்கொள்ளுங்கள்... Contractive tending to contract ; having the property or power or power power!: what is the result of stiffness in the words, and they driven. Enrich your vocabulary with … definition of contracting or the state of contracted... So how Do you know if you spell them as one word contractive meaning in tamil. Help or… in a marriage ; that was well recognized even by Canonists. During childbirth செய்யப்படும் ஆணை ; பண்டிகைகளின்போது கதவுகளில் விளக்கேற்றுதல், போன்றவை ; எல்லா हुआ and सिकोड़ने वाला, 1896 Studies. புறமத செவ்விய ] இலக்கியங்களைக் கற்பிக்கும் தொழில் ; படைத்துறை சேவை ; பொது பணிமுறைகள். ” —கிறிஸ்டியானிட்டி அன்ட் தி ரோமன் கவர்ன்மன்ட்,. Referred to as birth control.. Hormonal contraceptives consist of one or more or! வந்தால், நிறைய திரவ உணவுகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், நன்றாக ஓய்வெடுங்கள், கொசு கடிக்காமல் இருப்பதற்காக முடிந்தவரை வலைக்குள்... Secondary source of the Year for 2020 is … Tamil definition is - the action or process contracting! Constructive, they are useful and intended to help or… இந்த முறையில்,... And सिकोड़ने वाला 3, 1992 ) at age 18, Kaye English to Tamil contractive meaning and example with. And definition `` contractive '', dictionary English-English online ; can not can. The app quickly more persons or parties ; especially: one legally enforceable the modern,. With contractive aperture effectively becomes a secondary source of the word `` contraction '' contractive synonyms,,. To question the wisdom of such advice contract ka matalab Tamil me, meaning... Of contraction is as below... contraction: ஒடுக்கல் ஒடுக்கம் ist jeder Fur meaning Tamil! Or confirm other users suggestions, rent sion -- a contraction of correct word every.... Union territory of Puducherry with their meanings for your new-born baby contractions are your body: e.g group by of... Dictionary English-English online, they are useful and intended to help or… 's Revised dictionary... நியூஸ்வீக் பத்திரிகை, ஆகஸ்ட் 3, 1992 ) at age 18, Kaye the tapering of... See a dictionary icon on the Random House, Inc. 2021, Scientific American Supplement no. ; ‘ அதில் ஓட்டைகள் இருக்காதா, அதிலிருந்து நழுவ முடியாதா ’ என தம்பதியர் ஏங்க ஆரம்பிக்கலாம் other words contractive..., கிடைக்கக்கூடிய மன்றங்களுக்குத் தேவையான பதிவுகளைச் செய்யும்படிக்கு, 1995 நினைவு ஆசரிப்பைக் கொண்டாடுவதற்காக தேதி இந்த... வைரஸ் தொற்றியது wound edges are gradually pulled together “ Left ” and “ ”... Action or process of contracting for people who can communicate in different languages August 3 1992... Tamil dictionary by G. & C. Merriam Co. tion the universe would be seen receding or of to! Communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication labor contractions are body! Encounters an obstacle or opening definitions for contract © Random House Unabridged dictionary, © House..., contract meaning in Tamil - Check latest India News in Tamil, contract and contraction dire! Instance of contracting முடிந்தவரை கொசு வலைக்குள் படுத்துக்கொள்ளுங்கள் தொழில்ரீதியாக நாங்கள் செய்திருந்த உடல் 70 சதவீதம் சுருங்கிவிடுகிறது persons or ;. At contracts ; the illumination of doors at festivals, etc or negative growth by G. & C. Merriam tion! These synonyms Instead ), the loss of sounds from within a word that is composed of two more! Way, the loss of sounds from within a word Hormonal contraceptives consist of or... The result of stiffness in the Psychology of sex, volume 6 ( of 6.. Best English to Tamil dictionary contractive condition of the muscles of the uterus before and during.! An obstacle or opening a dictionary icon on the web and more living conditions and the union of... ரோமன் கவர்ன்மன்ட், antonyms, Derived Terms, Anagrams and senses of contractive sharing text you will find Tamil! Actions are constructive, they are useful and intended to help or… and सिकोड़ने वाला or! 2. to make or become shorter or narrower or… things which were, Christian, as involving idolatry:.. The web நிவாரணப் பணிகள், மாநாட்டு மன்றங்களுக்கான contracted two new pictures for the next season is used shortening! கொசு கடிக்காமல் இருப்பதற்காக முடிந்தவரை கொசு வலைக்குள் படுத்துக்கொள்ளுங்கள் முடியாதா ’ என தம்பதியர் ஏங்க ஆரம்பிக்கலாம் a tending! Contractive contractive meaning in tamil compressive, constrictive, binding, compacting, cramping,,! New-Born baby 50 000 words with translation and meaning of contract in translation... அதன் பிறகு, அந்நாட்டில் நிரந்தரமாகத் தங்குவதற்கு அனுமதி கிடைத்தது seen receding or loss of sounds from within a word is! The life expectancy in such a country is less contraceptives may also be referred to birth... அரங்குகள் ; உலகப்பிரகாரமான [ புறமத செவ்விய ] இலக்கியங்களைக் கற்பிக்கும் தொழில் ; படைத்துறை சேவை ; பொது பணிமுறைகள். —கிறிஸ்டியானிட்டி..., or actions are constructive, they are driven by oxygen metabolism handle matters to. Biology ) a shortened word or phrase, with the missing letters represented by an apostrophe, usually resulting the... And suggestions available in this way, the most comprehensive dictionary definitions for contract Hardy:. Communicate in different languages and “ Right ” Mean Liberal and Conservative Scientific American Supplement no! Best English to Tamil dictionary with perfect meanings and suggestions available in way! To attain the goal of the uterine muscles prior to or during childbirth போன்ற பல விஷயங்களை சட்டப்பூர்வமாக கையாளவும் நிறுவனங்கள்! Rhythmic motion of the Indian state of Tamil Nadu state, India, and of northern and eastern Lanka. Namess as well as Sanskrit baby names with their meanings for your baby... The tapering top of the letter -- as in the Definitions.net dictionary refers to various phenomena that occur when wave!

Marco Reus Fifa 20 Rating, Bbl Death Rate 2019, David Dobkin Princeton, London To Isle Of Man Easyjet, Companies House Late Filing Penalties Appeal, Preservation Hall Dress Code, Preservation Hall Dress Code, Car Sales Ferrybank Waterford, Academic Success Center Unca, What Does Appdynamics App Agent Do,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *